Med RailCOMPLETE mot en ny arbeidshverdag

Vi lever i en tid med rivende digital utvikling på alle fronter. I enkelte bransjer har dette gitt et skrikende behov for ny kompetanse, og nå også innenfor infrastruktur. Etter 14 år som elektriker med fagbrev valgte Kristine Jensen Wendt å satse på en videreutdanning ved Fagskolen Oslo som ville gi henne et fortrinn i arbeidslivet. Ettersom hun lenge har jobbet med jernbane falt valget på oss i RailCOMPLETE som samarbeidspartner i en av hennes skoleoppgaver.

Tett samarbeid

«Å jobbe tett opp mot næringslivet innenfor min bransje er viktig og nyttig. Det er slik vi lærer mest om det som rører seg der ute. Heldigvis fikk jeg et tips av Bane NOR om å snakke med Claus Feyling i RailCOMPLETE, og det var rett og slett gull verdt. Ikke bare fikk jeg jobbet med en veldig god aktør i markedet – jeg fikk jo en privatlærer med på kjøpet!»

Kristin forteller at hun ikke bare lærte om selve modelleringen i samarbeidet med Claus, men også om krav og regler. «Mye av det han kan er ingeniørmat innen jernbaneprosjektering, så det var en spennende bonus å få med seg inn i både læringen og oppgaven.»

En skole for bransjen

Nettopp det å lære mer og ikke minst få med seg noe mer av hva man faktisk kommer til å møte der ute, er noe av det viktigste med Fagskolen Oslos oppbygging. «Da vi startet opp dette studiet i 2008 var det fullt fokus på BIM-konstruksjon for bygg og mindre anlegg,» sier Steffen Øpstad Hamborg, BIM-faglærer ved Fagskolen Oslo. «Etter hvert har næringslivet gitt klare signaler på behovet ved andre retninger, og det er klart at det er viktig for oss å da se på nettopp dette.» Steffen har lang fartstid fra skolen og forteller om en utvikling og etterspørsel som bare vokser. «Strengt tatt kan du si at studiet først fokuserte mest på selve bygget gjennom BIM-konstruksjon, så alt som var inne i det gjennom BIM-Installasjon – og nå har vi rettet søkelyset på det utenfor gjennom BIM-Anlegg Infrastruktur. Det stilles stadig høyere krav til kompetanse fra byggherrenes side, og vi vil at studentene kan være med å besvare denne kompetansen.»

Denne etterspørselen prøver Steffen og de andre ved Fagskolen Oslo å møte. «Skolen vil alltid arbeide med å møte næringslivet og bransjens behov, derfor gjør vi vårt ypperste for å innføre nye løsninger og programvare som studentene vil tilegne seg i løpet av skoleåret.

Vi fokuserer på å undervise studenter slik at de leverer god kvalitet med høy nøyaktighet og kontroll over data, uavhengig deres fremtidig rolle i arbeidslivet.»

RailCOMPLETE er en løsning som kan bidra til dette i undervisningen og som er meget relevant i forhold til næringslivet. «At programvareleverandører strekker seg langt for å tilby gratis studentversjon og opplæring for sin BIM-programvare er veldig positivt for både oss og studentene» sier Steffen.

Lisensierte programvarer inn i studiet

Kristine og de andre studentene kjenner på viktigheten av å være oppdatert på programvarefronten. «Jeg vil anbefale at man lærer litt om mange programmer for å være forberedt på hva man møter der ute» sier Kristine. «Det finnes så mange plug-ins og ulike måter å gjøre ting på, så det å få en bred erfaring med mange programmer er trolig en nøkkel for å kunne tilpasse seg det arbeidslivet vi kommer ut i.»

Claus Feyling er daglig leder i RailCOMPLETE og er tydelig på at samarbeidet med Fagskolen Oslo og Kristine Wendt har vært viktig for firmaet bak programvaren, Railcomplete AS. «Vi ønsker å komme i kontakt med skoler og studenter for at de skal kjenne vår programvare, kunne bruke denne og etterlyse denne når de kommer ut i arbeidslivet. Når ulike roller og fagdisipliner innenfor jernbane-BIM bruker RailCOMPLETE,vil arbeidet få en mye bedre samordning og arbeidsflyt, noe som igjen gir en mer effektiv arbeidshverdag.»

Railcomplete AS ønsker å nå bredere ut enn til Fagskolen Oslo «Derfor tilbyr vi nå rimelige studentlisenser til skoler over hele landet – send oss en e-post om dette er lyder interessant.» sier Claus Feyling

 

Would you like to receive our newsletter?