Building Smart med IFC

bildet viser arbeid i tunell

– «Det skjer mye spennende på mange fronter innenfor bygg og anlegg for tiden og flere av disse ble presentert under årets internasjonale Building Smart-messe, som denne gangen fant sted på Lillestrøm nord for Oslo», sier Eirik Hovind, utvikler av IFC hos Lysaker-baserte Railcomplete AS. – «Vi i Railcomplete er spesielt opptatt av hvordan vi kan utnytte IFC i vårt arbeid og vi utforsker hvilke muligheter det nye filformatet kan gi til jernbane. Derfor var det ekstra hyggelig at IFC Tunnel tok kontakt med oss på forhånd, men la oss begynne med begynnelsen…»

Hva er egentlig IFC?

IFC står for “Industry Foundation Classes,” og er et filformat som brukes innen bygge- og anleggsindustrien for å lagre og utveksle data om bygninger, infrastruktur og anlegg. Formatet er utviklet for å forbedre samarbeid mellom ulike programvareverktøy og plattformer som brukes i hele byggeprosessen, inkludert arkitektur, ingeniørvitenskap, konstruksjon, anleggsforvaltning – og selvsagt jernbaneutvikling.

Jernbaneutvikling involverer ingeniører, arkitekter, entreprenører, jernbaneselskaper og myndigheter, og her bidrar IFC-standarden til at disse enkelt kan dele og samarbeide om prosjektinformasjon, uavhengig av hvilken programvare de bruker. Dette øker samarbeidet og koordineringen mellom ulike parter. Siden datautvekslingen mellom de ulike programvareapplikasjonene standardiseres, reduserer man risikoen for datafeil og inkonsistens.

På grunn av jernbanenettverkenes høye krav til nøyaktig vedlikehold og styring er IFC svært velegnet til å lage digitale tvillinger av jernbaneinfrastrukturen. Dette er nyttig for aktivitetsforvaltning, planlegging av vedlikeholdsarbeid og optimalisering av infrastruktur.

I kombinasjon med BIM kan IFC og BIM-teknologier bidra til å forbedre effektiviteten, kvaliteten og bærekraften i jernbaneutviklingsprosjekter ved å muliggjøre bedre samarbeid, datautveksling og dokumentasjonshåndtering gjennom hele livssyklusen til jernbaneinfrastrukturen.

IFC tar form for tunnel og jernbane

IFC som filformat har historisk blitt brukt i byggebransjen, men nå utvides standarden til jernbane og tunnel, bro og vei.

– «Det fine med messer som BuildingSMART er at vi som stort sett alltid sitter på kontoret og koder får se hvordan ulike former for software blir brukt, som i modelleringssoftware for veitunnelutgravningene til E18 Vestkorridoren», sier Eirik.

Komiteen for IFC Tunnel holdt en foredragsserie der Eirik hadde forberedt en video om sitt bidrag til IFC Rail. Siden bruk av IFC er relativt nytt innen jernbane så jobbes det fortsatt med å komme til enighet om hvordan man best skal formidle ulike konsepter via IFC-filer.

– «Vi i Railcomplete har over flere år deltatt og bidratt i komiteen for «Alignment With Cant» innenfor IFC Rail», sier Eirik.  – «Vi har hjulpet til med utformingen av krav til formatet, laget eksempelfiler og bidratt med domenekunnskap. I dette arbeidet har vi bidratt med å frembringe elegante formuleringer av komplekse og tunge datamodeller med IFC Rail 4×3. Å kunne gjøre smart bruk av IFC Rail er viktig for holde filstørrelser på et minimum – 3D-filer for jernbaneanlegg blir fort veldig store.»

– «Hvor vi ender opp i bruken av IFC og hvordan vi i Railcomplete kommer til å tilnærme oss dette er det for tidlig å sette to streker under, men at IFC vil få en større rolle for jernbane i tiden fremover – det er vi sikre på», avslutter Eirik.

Would you like to receive our newsletter?