Norconsult AS: “RailCOMPLETE gir tidsbesparelser”

picture shows a mast and blue sky

-RailCOMPLETE gir stor grad av automatisering og effektivisering av prosessene. På mange områder bidrar programmet til å spare tid, mener den erfarne senioringeniøren Knut Atle Stene Andersen hos Norconsult.

-Med RailCOMPLETE som sentralt lager for dataverdier, og med programmering av tabellene i RailCOMPLETE, har kvaliteten økt i forhold til de mer manuelle arbeidsprosessene vi drev med tidligere. Men det viktigste er at tiden det tar å produsere tegninger har gått ned betydelig, sier senioringeniør Stene Andersen.

bildet viser en mann med bart og skjegg

Stramme tidsfrister og strenge bestemmelser

Knut Atle Stene Andersen har arbeidet med kontaktledningsanlegg og jernbane siden 1993. I 2010 begynte han med prosjektering av slike anlegg, og har siden den gang deltatt i flere store prosjekter i forbindelse med elektrifisering og oppgradering av den norske jernbanen. I disse dager er han sentral i arbeidet med å utarbeide tegninger for elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen, oppdrag «ETM».

Dette oppdraget utføres som underleverandør til NRC, som har en totalentreprise for Bane NOR. Strekningen fra Trondheim med Tyholt-tunnelen og videre møt øst utgjør ca. 120 kilometer med enkeltspor og et titalls stasjoner. Oppdraget strekker seg fra Marienborg via Stavne-Leangbanen og fra Trondheim stasjon til Stjørdal stasjon på Nordlandsbanen, samt fra Hell stasjon til Riksgrensen på Meråkerbanen. Det er ikke kontaktledningsanlegg på strekningen fra før, og strekningen er preget av mange og skarpe kurver.

-Prosjektet skal være sluttført innen november 2023. Det er stramme tidsfrister og strenge bestemmelser. RailCOMPLETE bidrar til god gjennomføring, mener Stene Andersen.

Bildet viser strekningsplan
Figur 1: Strekningstegning for KL-anlegg, laget med RailCOMPLETE

Sparer masse tid og reduserer muligheten for feil

Det er et omfattende arbeid Stene Andersen holder på med sammen sine kollegaer i Norconsult. Han kontrollerer ledningsføring, utstyrsplassering og dimensjonering i henhold til Bane NORs omfattende tekniske regelverk, og at tegninger og tabeller har korrekt utseende og innhold. Det er flere hundre tegninger i prosjektet, både strekningstegninger i målestokk 1:500 og 1:1000 for kontaktledningsanlegg, og det er jordingsplaner i målestokk. Alle tegningene inneholder tabeller med hundrevis av tall som naturligvis skal være korrekte.

Underveis i prosjektet, og når det er bygget, skal tusenvis av prosjekterte objekter rapporteres til Bane NORs system for oppfølging av byggeprosjekter, og til sist skal sentrale dataverdier overføres til driftsdatabasen hos Bane NOR, «Banedata».

I dette oppdraget lages det ikke fundamentplaner som tegninger, i stedet overføres stikningsdata fra RailCOMPLETE til NRC som datafiler. Det lages heller ikke 3D-modeller i dette oppdraget.

-Det er mange prosesser og mange mulige feilkilder i et slikt prosjekt. RailCOMPLETE bidrar til økt grad av automatisering og effektivisering av prosessene. Men selv om det sparer oss for tid og reduserer faren for feil, kreves det fremdeles betydelig fagkunnskap å drive frem et slikt prosjekt, sier Stene Andersen. -Det du legger inn i programmet må være korrekt.

bildet viser ledningsparttabell
Bildet viser mastetabell
Figur 2: Maste-tabell og ledningstabell, automatisk generert med RailCOMPLETE