TVERRFAGLIG

Tverrfaglig

RailCOMPLETE er et multidisiplint verktøy der alle fag kan se hva de andre gjør i en felles og distribuert BIM database. Dette gjør blant annet at signalfaget kan starte sin modellering tidligere i prosjektfasen enn tradisjonelt mulig.

Det er lagt vekt på lav brukerterskel, og vi tilrettelegger for at alle jernbanetekniske fagområder kan bruke RailCOMPLETE. Blant annet kan kapasitetsingeniøren effektivt og selvstendig (med minimal kunnskap om signalanlegg) lage simulerbare modeller av sine mange sporplan-utkast.

Endring i ett objekt leder til automatisk oppdatering av objekter som avhenger av førstnevnte objekt. Mer intrikate sammenhenger, eller store dataobjekter så som tabeller, friskes opp ved å betjene Refresh-knappen. Et objekt kan avhenge av data i objekter som befinner seg i kryss-refererte datafiler. Når eieren av den kryssrefererte datafilen har gjort en endring og deretter lagrer filen så fanges dette opp av RailCOMPLETE og du får tilbud om å oppdatere den modellen du selv jobber i.

<< Relasjoner Tabeller >>