TABELLER

Tabeller

RailCOMPLETE automatiserer produksjon av tabeller. Tabeller er en sentral del av tegningsgrunnlaget i et prosjekt. Opptellinger vi har gjort i eksisterende prosjekter viser ca 500 til 1000 objekter (ekskl. skinner og sviller) pr km dobbeltspor. Visualisert i tabeller blir dette ca 5000 til 10000 celleverdier pr km, spredd på veldig mange og varierende tabelltyper. Endres modellen så endres tabellenes celleverdier seg tilsvarende. Dette gjøres automatisk i RailCOMPLETE, noe som reduserer feil og ikke minst sparer tid ved modelloppdateringer.

RailCOMPLETE kommer med en god del ferdiglagde tabeller, men det er også enkelt å lage sine egne tabeller.

Det er vanlig å la tabeller i en gruppe arve egenskaper fra en hovedtabell – det sikrer at samtlige tabeller i gruppen har identisk layout og at de filtrerer ut de samme objekt-typene fra modellen. Hver tabell kan, som del av sin filterdefinisjon, begrense seg til å hente ut objekter fra et navngitt «aktivt» område i modellen, for eksempel en parsell i en entreprise eller et blad i en serie av geografiske tegninger.

Tabellene kan eksporteres til Excel (og derfra til Word og andre verktøy). Både dataverdier og grafikk blir overført til Excel, for eksempel 2D-symbolene for skilt og sporveksler, eller rømningsveiskilt med angivelse av avstand i meter til nærmeste tverrslag i tunnel. Disse tabellene utgjør en uvurderlig informasjon for entreprenøren som skal bestille skilt og deretter montere dem korrekt ute i felt. Slike tabeller med tekst og grafikk kan skrives ut på papir og tas med ut i felt som en sjekkliste. Tabellene er derfor et svært viktig supplement til en tung 3D-modell som ikke er praktisk for et arbeidslag ute i felt.

Tabellene som leveres med RailCOMPLETE er for eksempel:

  • Sporvekseltabeller
  • Signaltabeller
  • Forriglingstabeller
  • Skiltplantabeller
  • KL maste- og ledningstabeller
  • Jording
  • Føringsveier
  • Utstyrslister med summasjon av mengder pr objekttype

Tabellene eksporteres til Excel med et tastetrykk. Både verdier og grafikk blir overført til Excel.

<< Tverrfaglig Tabelleditor >>