TABELLEDITOR

Tabelleditor

RailCOMPLETE har en brukervennlig tabelleditor. Tabelleditoren lar deg definere hvilke objekter som skal tas med i tabellen, og hvordan de skal bli presentert.

Alle dataverdiene for et objekt er tilgjengelig for å benyttes i formaterte tekster i tabellen. Du kan også kombinere data fra flere objekter ved å ganske enkelt «følge tråden» langs relasjonene fra et objekt til det neste. For eksempel, tell opp antall drivmaskiner som tilhører en gitt sporveksel, og inkluder informasjon om koblede sporveksler osv.

Dine databasesøk – når du tråkler sammen informasjonene som du ønsker å presentere i en tabell-celle – formuleres i programmeringsspråket Lua (se også: Wiki: Lua). Lua er et kraftfullt men likevel lettfattelig høynivå programmeringsspråk. RailCOMPLETE leveres med en brukervennlig Lua editor med innebygget intellisens og hjelpesystem.

Tabellediteringsprosessen er illustrert nedenfor.

Intellisense forslag og dokumentasjon

Nedenfor er et eksempel som viser et lite utsnitt av en jernbanetunnel med jernbanespor, rømningstunneler og avstandsskilt for rømningsveier. Skiltene settes inn og kobles til linjen sin, og deretter kobles de til en markør for den eller de rømnings-utgangene som er relevante for skiltet.

Utsnitt av rømningsveier i jernbanetunnel

Hvert skilt kobles til en eller to markører for rømningsvei-utganger
Tabell for rømningsskilt i tunnel
<< Tabeller Modellsjekk >>