SPORMIDDEL

Spormiddel

RailCOMPLETE beregner spormiddel med utgangspunkt i en sporveksel. Visning av spormiddel kan slås av og på etter behov. RailCOMPLETE leveres med innebygde funksjoner som analyserer sporgeometri, slik at spormiddel kan beregnes og benyttes i modellsjekk og i tabeller, med utgangspunkt i en gitt sporveksel.

Metoden for å beregne spormiddel avhenger av sporbruken – kun skiftebevegelser eller også togbevegelser (strengere spormiddelberegning).

<< Kollisjonskontroll BIM database >>