REDUSERT TID

Redusert tid

Økt kvalitet er også redusert tid. RailCOMPLETE er et rendyrket BIM-verktøy der alle objektene har sin egen funksjon. Et signal i modellen er både et 2D og 3D objekt, og har egenskapene til et signal. Signalet er knyttet opp mot ett spor, har en retning, et regelsett å forholde seg til i tillegg til kilometrering, navn og beskrivelse.

Dersom man flytter på et signal, vil alle andre objekter i modellen kunne påvirkes av dette. 3D-modellen må kanskje oppdatere ID-skilt, signaltabeller må oppdateres, forrigling / togveilister og siktlinjer må oppdateres. I tillegg kan det hende at man nå bryter med jernbaneadministrasjonens prosjekteringsregler – da må varslene fra modellsjekking undersøkes og problemene løses.

I RailCOMPLETE oppdateres slike endringer automatisk over alt i hele modellen.

<< Økt kvalitet Object manager >>