ØKT KVALITET

Økt kvalitet

BIM og kvalitet har vært hovedfokus under utvikling av RailCOMPLETE. Når en bygger opp en RailCOMPLETE-modell lager man ikke bare en byggetegning, men man bygger opp et jernbanesystem. Et BIM-objekt består gjerne av et 2D-symbol, en 3D-modell og et sett med regler for hvordan objektet er plassert i modellen og hvordan det interagerer med sin omgivelser. Vår grunntanke er at systemet skal varsle om designfeil under modelleringen.

Vårt mål er at ingeniørene skal slippe å bruke meningsløs tid på å rette opp i tegninger, men heller bruke ekspertisen sin til å utvikle gode designløsninger. Samtidig ønsker vi at nye ingeniører og utenlandske firmaer skal jobbe tryggere og mer effektivt med faglig støtte fra RailCOMPLETE-modellen.

Vi er overbevist om at vi må flytte oss vekk fra en hverdag med kalkulator og markeringspenn og tre inn i en BIM-verden der funksjonaliteten ligger i modellen.

Vår Stage Manager (visning av byggefaser) gjør det mulig å identifisere konflikter mellom byggefaser på et tidlig stadium mens 3D-visning, siktlinjer og bremsekurveberegning gjør det lettere å modellere gode løsninger første gangen.

RailCOMPLETE har laget et komplett brukermiljø for jernbaneingeniøren. Det er i dag over 100 innebygde funksjoner i RailCOMPLETE. Visning av sporgeometri og topologi, automatisk innsetting av sporveksler, automatisk konfigurering av objekter, posisjoneringsstøtte og visningsmodi basert på fag er bare noen eksempler.

 Redusert tid >>