MODELLSJEKK

Modellsjekk

RailCOMPLETE gjør modellsjekking mens du arbeider i modellen. Objekter har konfigurerbare modellsjekker, basert på jernbaneadministrasjonens teknisk regelverk og tommelfingerregler. Dette reduserer tiden til at feil oppdages. Spesielt er kontroll av innbyrdes avstand mellom objekter vesentlig å kontrollere mellom de ulike fagene.

Typiske modellsjekker for signalfaget er:

  • Baliser sjekker avstander innen gruppen og mellom grupper, til sporveksel, til signal, isolert skjøt, til kabel som krysser spor, og viser med advarsel i tabeller og i tegninger om noe er galt.
  • Akseltellersensorer sjekker avstand til signal og sporveksel, minimumslengde for deteksjons-seksjon m.m.
  • Signaler sjekker forsignalavstander, kjøretider, farlig berøringsavstand til KL-mast, fundamenter m.m.

Nedenfor vises et eksempel for baliser. Baliser er plastinnkapslede transpondere plassert i skinnegangen, som sender datatelegrammer til passerende tog med beskjeder om tillatte hastigheter og målavstander for bremsekurver. Disse transponderne blir forstyrret av hverandre, av stålmasser og av kabler som krysser sporet, samt at de kan feilaktig bli oppfanget av et tog i nabosporet (eller fra en bro over sporet) om sporene ligger for tett. De må ligge passe langt fra hverandre for at toget skal oppfatte dem enkeltvis, men balisegrupper må også ha en minsteavstand til neste gruppe for at toget skal kunne skille gruppene fra hverandre.

Modellsjekk – dvergsignaler plassert for nær sporene
<< Tabelleditor 3D >>