LINEÆRT REFERANSESYSTEM

Lineært referansesystem

Med RailCOMPLETE brukes sporene (linjer) som lineære referansesystemer for objektene i tillegg til at alle objekter kan flyttes rundt i 3D i modellen med vanlige CAD-system funksjoner. Alle objekter har en XYZ-koordinatfestet posisjon. Et objekt som har fått en sportilhørighet vil også kjenne til sin posisjon uttrykt som kjørt avstand i sitt eget spor og relativ avstand i side og høyde til dette sporet, samt til kjørt avstand målt i et nærmere angitt referansespor. Et referansespor er et spor som fungerer som en felles referanse for en samling med spor i en jernbanetrasé – dette er enkelt å sette opp i RailCOMPLETE. Et spor kan være sitt eget referansespor (se bildet).

Alle linjer kan benyttes som lineær referanse, for eksempel en vei, en kabelkanal, en jordleder eller en kontaktledning.

Det er mange gjentakende objekter langs en sporlinje. Det er en KL-mast med fundament og utligger for kanskje hver 60 meter. Kanskje et signal med tilhørende tellepunkt og baliser for hver 800 meter. Skilt for rømningsavstand i tunnel for hver 25 meter. Med RailCOMPLETE brukes sporet (eller en annen passende linje, f.eks. en rømningsvei) som referanse. Dersom man ønsker å flytte et eller flere objekter noen meter, legger man kun inn ny kilometerverdi eller en delta-verdi, og objektene flytter seg langs sporet.

Eksempel på gjentakende KL-system.

Det er det samme med kopiering. RailCOMPLETE lar deg kopiere et sett med objekter og lime dem inn med et gitt distanse mellom. Dersom man ønsker å kopiere (eller duplisere) en signalgruppe 10 ganger med 800 meter avstand, er dette gjort på noen få øyeblikk. Interne relasjoner mellom objekter i en slik gruppe – f.eks. sammenhengen mellom baliser og deres tilhørende lyssignal – blir også kopiert til den/de nye gruppen(e).

Massekopiering skjer langs sporet.
<< Object manager Relasjoner >>