LEVEL OF DETAIL

Level Of Detail (LOD)

Tradisjonelt vil en 3D-fil være ca 5 ganger så stor som 2D-modellen, hvilket merkes på ventetiden for å åpne og lukke filer. Det er derfor gunstig at 3D lagres separat fra 2D-data. RailCOMPLETE lar deg selvsagt mikse 2D og 3D i samme modell om du ønsker det.

RailCOMPLETE 3D-eksport har en Level Of Detail funksjon som lar deg justere grensen for hvor små volumer som skal bli eksportert, og en annen (og høyere) grense for når komplekse 3D-volumer skal erstattes av en enkel boks med de samme ytre mål. Dermed kan de enkeltvise objektenes 3D hentes direkte fra leverandørens svært detaljerte modeller – med skruer og muttere – uten at det tynger den ferdige eksporterte jernbanemodellen. Typisk oppnås en 5-fold reduksjon i filstørrelse med LOD.

Justering av detaljeringsgrad
Level of Detail algoritmen reduserer filstørrelse

<< 3D Siktberegning >>