KOLLISJONSKONTROLL

Kollisjonskontroll

I RailCOMPLETE kan man gjøre kollisjonskontroll ved enten å «kjøre» et virtuelt tog gjennom modellen eller få RailCOMPLETE til å tegne opp en omhyllingskurve som viser hvilken plass en vogn av gitte dimensjoner vil oppta. På grunn av at vognen er «stiv» og at akslingene eller boggiene kan være festet litt inn på vogna, så vil vi i kurver få både et innerkurveutslag og et ytterkurveutslag.

Funksjonen er nyttig for å plassere KL-master korrekt med tanke på sikt til lyssignaler og skilt, eller med tanke på å kontrollere at krav til minste togprofil er overholdt.

 Train
 Envelope area
<< Bremsekurver Spormiddel >>