FASER

Faser

RailCOMPLETE håndterer inndeling av prosjektets objekter i byggefaser.

Et objekt tilhører i utgangspunkt «alle faser», men dette kan reduseres til en enkelt fase eller være et fra-til tidsforløp. Med RailCOMPLETEs Stage Manager verktøy kan du vise et øyeblikksbilde for en bestemt fase, eller du kan vise multiple øyeblikksbilder for å få et fra-til tidsspenn. Du kan fokusere på kun objekter som er NYE i en fase, eller på objekter som UTGÅR mot en fase. F.eks. vil du lett kunne se utfordrende koblingsperioder ved å vise alt som er nytt og alt som er gammelt mot en bestemt fase – objekter som overlapper geografisk betyr at noe skal fjernes og noe skal bygges på samme sted og innenfor et kort tidsrom.

RailCOMPLETE bruker DAK-systemet vanlige lagstruktur («layers») for å skille mellom faser. Dette gjør at datamodeller som ikke er laget med RailCOMPLETE kan likevel håndteres side om side med RailCOMPLETE BIM-modeller. For eksempel kan føringsveier og trekkekummer være tegnet i et annet dataverktøy men likevel vises fase for fase med RailCOMPLETEs Stage Manager.

Alle fagområder kan visualisere sin egen byggeprosess med faseverktøyet. Jo flere fagområder du refererer inn i en totalmodell, desto flere faser vil dukke opp i fase-listen i Stage Manager.

Fasen som skal vises kan defineres uavhengig i hver layout i CAD-tegningen. Det betyr at du kan skape et sett tegninger (layouts) som viser prosjektets utvikling fra fase til fase, selv om all BIM info er lagret i en og samme DWG fil.

 Faseverktøy vindu

Figurene under viser hvordan man kan veksle mellom faser ved bruk av RailCOMPLETEs Stage Manager verktøy.

 Fase 00.00 – eksisterende anlegg
 Fase 10.00
 Fase 20.00
 Fase 40.00
 Fase 50.00
 Fase 60.00 – ferdig anlegg
<< BIM annotering Bremsekurver >>