BREMSEKURVER

Bremsekurver

ATC bremsekurveberegninger lages fra spordata og skilt. Beregningen utføres ved å angi stoppunkt og bremsekurveparametere (se figur). Togets hastighetsprofil indikeres i tegningen.

Figurene under viser hvordan nedbremsing visualiseres i modellen:

<< Faser Kollisjonskontroll >>