BIM DATABASE

BIM database

RailCOMPLETE er et kraftig databaseverktøy, som bruker de velkjente AutoCAD .dwg-filene som lagringsformat. Du har lesetilgang på dataverdier i den filen du jobber i samt alle kryssrefererte filer, og du har skrivetilgang til alle dataverdier i den filen du jobber i. For å redigere dataverdier har RailCOMPLETE følgende verktøy til din disposisjon:

 • Manage Objects – et Excel-lignende verktøy der du kan skrive inn dataverdier eller legge formler i de enkelte cellene. Object Manager har utallige filtrerings-, visualiserings- og eksportmuligheter.
 • Manage Properties – tilsvarer AutoCADs Properties. Properties Manager lar deg se og endre de vanligste dataverdiene for ett eller multiple objekter.
 • Manage Alignments – lar deg se og endre på linjer (spor m.m.) i et tabellverktøy. Editering av linjer i XY-planet gjøres direkte med musepekeren samt med break, join og reverse kommandoer.
 • Manage Stages Using Layer Names* – lar deg enkelt slå av og på tusenvis av lag i datamodellen for å visualisere de ulike byggetrinnene i din modell – både i egen dwg-fil og i kryssrefererte filer

 • Edit Properties – lar deg fokusere på en og en dataverdi for ett eller multiple objekter, av samme type eller av ulike objekttyper.
 • Edit Text Attributes – lar deg endre på objektenes synlige tekster (det du ser geografisk på dataskjermen når du redigerer modellen) – font, størrelse, plassering, orientering osv
 • Edit Table – lar deg se på og endre rad- og kollonneutseendet samt filterdefinisjonen for en tabell
 • Etablering av kjørbare forbindelser i jernbanenettverket eller i et ledningsnettverk – sett inn og definer avgreninger og fortsettelser mellom linjer

I tillegg har RailCOMPLETE et utall av innsynsverktøy som ikke endrer objektenes dataverdier:

 • ‘DisplayYyyy’ utilities – viser f.eks siktlinjer eller beslaglagt profilbredde basert på data i modellen samt inngitte tilleggsdata som beskriver tog, lastprofilbredde, akselavstand, siktkrav m.m.. Viser kjørbare stier i nettverket.
 • Query Object – lar deg fokusere på ett eller flere objekter og lar deg spørre om alt av data som finnes i objektet, eller data som kan nås ved å ‘følge tråden’ i relasjoner fra objekt til objekt
 • Position – Viser deg ‘hvor du er’ i forhold til lineære referansesystemer. Du kan låse deg til et bestemt spor, vise eget hhv referansespor-km osv.
 • Show Relations – Viser deg grafisk hvilke relasjoner som finnes mellom et eller flere valgte objekter og deres relaterte objekter, for eksempel sporfelt, eget spor, koblede sporveksler, mastesekvens m.m.
 • Show Layers (**) – Slår av/på CAD lag (layers) eller grupper av lag som inneholder RailCOMPLETE objekter, eller slår av/på lag som er interne i objektenes 2D-symboler. Typisk vil et slikt internt lag vise en abstrakt egenskap, for eksempel krav til metalfritt område rundt en balise, eller vise modellsjekkvarsler og feilmeldinger som gule og røde stiplede og transparente linjer rundt objekter – noe som gjør det enkelt å finne objekter som trenger din oppmerksomhet. Se også modellsjekk.
 • Øvrige ‘ShowXxxx’ utilities – viser spornavn, sporgeometri/overhøyde, vertikalprofil, kilometrering, kjedebrudd, referansespor m.m. når du velger en eller flere linjer, basert på data i modellen
 • Tooltips** – viser deg avledet (beregnet) informasjon så som avstand mellom objekter, ATC bremsekurver, 3D-forhåndsvisning, modellsjekker, relasjoner til andre objekter m.m.

Verktøy markert med (*) kan enkelt tilpasses av deg selv til dine behov. De som er merket (**) håndteres typisk av din superbruker.

Object Manager ligner på mange måter på Excel®. Tegningen som du jobber i (en DWG-fil), samt alle dens kryssrefererte DWG-filer, kan til sammen inneholde mange tusen objekter. Disse objektene utgjør radene og kolonnene i et stort «BIM-regneark». Dette BIM-arkets rader presenterer ett og ett objekt, mens kolonnene inneholder dataverdiene for objektene.

Akkurat som i Excel så kan du skrive inn formler som automatiserer innholdet i cellene. Dette brukes f.eks. til å lage objekt-tilpassede tekster med posisjoner, spornavn, objektnavn etc.

<< Spormiddel Assist >>