BIM ANNOTERING

BIM annotering

RailCOMPLETE har utviklet et komplett brukermiljø for jernbaneingeniøren. Det er knapt nødvendig å kunne noe som helst fra før om bruk av DAK-verktøyet. Visningsverktøyene som kommer med RailCOMPLETE skrur av og på visuell informasjon som er essensiell for de forskjellige fagdisiplinene.

  • Geometrisymboler
  • Vertikalprofilsymboler
  • Middelpunkt
  • Kilometrering for eget spor og referansespor
  • Spornavn
  • Kjedebrudd
  • Referansespor
  • Tilhørighet mellom et punktobjekt og linjen som dette objektet tilhører
  • Relasjoner mellom BIM-objekter

De fleste annoteringer justerer teksthøyder og detaljnivå ved zoom inn/ut.

Figurene under viser noen av de mest vanlige BIM annoteringsverktøyene.

Geometrisymboler
Profilsymboler
Kilometrering
Spornavn
Referansespor
<< Siktberegning Faser >>