AUDIT

Audit

Fra tid til annen vil en database få inkonsistente data, typisk i forbindelse med import av data fra andre verktøy. Dette oppdager du og korrigerer med en samling effektive Audit-verktøy.

<< Assist