3D

3D

RailCOMPLETE er både et 2D- og 3D-verktøy. BIM-objektene som leveres med RailCOMPLETE har 2D-symboler og 3D-modeller, slik at man enkelt kan veksle mellom varianter av objekttypen (f.eks. mastelengder eller om et objekt er elektrisk styrt eller ei), og enkelt kan vise objektene i 3D med valgbart detalj- og kommentarnivå.

3D-modell av signal med automatisk tekst fra BIM-modellen.

Tekster og tall på skilt og andre komponenter eksporteres til 3D-modellen sammen med objektet sitt. Dersom man har endret posisjoner eller dataverdier for i BIM-modellen så erstatter du den forrige 3D-eksporten med en ny eksport.

I tillegg kan utstrekningskomponenter så som et detaljert spor med skinner og sviller eksporteres til 3D, eller bare senterlinjen og kilometreringen for å ha en «lettere» 3D-modell.

En god og nøyaktig 3D-modell er essensielt for å tidlig kunne oppdage kollisjoner eller andre designproblemer i en tidlig fase.

<< Modellsjekk Level of detail >>