FORSKNING

Forskning

I samarbeid med Universitet i Oslo gjennomfører Railcomplete AS forskningsprogrammet RailCons for å lage programvare som er i stand til å vurdere skrevne og uskrevne regler automatisk mot en modell av et jernbaneanlegg. RailCons har utarbeidet et rammeverk for automatiserte vurderinger av jernbaneprosjektering der en kunnskapsbase basert på regelverk og ekspertkunnskap, beskrevet i såkalt Constrained Natural Language, blir tilpasset den enkelte jernbaneforvaltning. Formuleringen av ulike typer krav og logiske, fysiske og matematiske sammenhenger blir dermed en del av den generiske prosjekteringsprosessen.

Automatisk kontroll øker effektiviteten og nøyaktigheten i prosjekteringen og gir deg automatisert dokumentasjon fra kvalitetssikringsprosessen. Railcomplete AS er i gang med å integrere RailCons forskningsresultater i RailCOMPLETE® slik at terskelen blir lav for å ta i bruk automatiske resonneringsteknikker fra forskningsfronten.

Arbeidet med Constrained Natural Language blir utført i samarbeid med Chalmers i Göteborg. Nyere forskning ved University of Oxford har frembragt programvaren RDFox, som utfører automatisert resonnering og modellsjekking beregningseffektivt “as-you-go”, og ikke “vent-til-i-morgen-og-se”.

Klikk her for RailCons hjemmeside
Kontroll av regelverk i CAD modeller