Multiconsult: RailCOMPLETE er både enkelt og ufattelig avansert på samme tid

– I stedet for å bruke tid på å rette opp feil, kan vi bruke tid på å lage egne løsninger. RailCOMPLETE er både enkelt og ufattelig avansert på samme tid. Sånt er det gøy å jobbe med, sier rådgivende ingeniør Svein Magnus Furu i Multiconsult.

bildet viser en mann som peker på illustrasjoner på en tavle
Illustrasjon: Railcomplete AS

Han var en av de første i Multiconsult som tok i bruk RailCOMPLETE.

– Vi hørte om RailCOMPLETE via våre nettverk, så vi testet det ut litt. Vi likte det og begynte virkelig å ta det i bruk for omtrent tre år siden, sier Furu i Multiconsult.

Multiconsult er et av Norges og Skandinavias ledende miljøer innen arkitektur, teknisk rådgiving og prosjektering. Av mange fagområder er området Samferdsel og Mobilitet sentralt, som blant annet innebærer å prosjektere for eksempel jernbaneløsninger og stasjoner.

– Vi fikk tidlig mulighet til å teste løsningen, og de har hele veien vært hold kontakt med oss og hørt på mange av våre innspill. Det å kunne være med på prosessen med utviklingen av systemet samtidig som vi jobber på prosjekter har vært en litt annen måte å tenke på. Det har vært veldig nyttig, sier Furu.

Løser det på en veldig elegant måte

Prosjektering og utvikling av løsninger for jernbane er en ekstremt tverrfaglig prosess med mange fagområder som må tilpasses hverandre. Det er blant annet mange objekter innen de ulike fagområdene som skal plasseres og koordineres, og justeringer foregår kontinuerlig i designprosessen.

– Tidligere har vi brukt mye tid på å utforme tegninger og modeller. Det var en veldig manuell prosess med svært mange feilkilder. Vi brukte det vi kan kalle «dumme» systemer som ikke snakket sammen, der alt måtte legges inn manuelt. Dette løser RailCOMPLETE på en veldig elegant måte, sier Furu.

– Nå er det slik at når du gjør en endring, så gjør du det i en sentral database, og alle elementer oppdaterer seg automatisk i systemet. Det gjør at vi får automatisert veldig mye av den prosessen som før var manuell. Samtidig har vi fjernet mange feilkilder, og det er veldig mange endringer hele tiden. Dette er en veldig styrke ved systemet, legger han til.

Endringer går automatisk

Multiconsult bruker systemet fra RailCOMPLETE først og fremst innen kontaktledningsfaget og jording. En sentral del av å det å prosjektere jernbane med alle elementer og objekter, er å modellere en tredimensjonal kopi.

– Koblingen med den delen av programmet som lager en 3D-modell henger tett sammen med databasen, og på grunn av dette slipper man også veldig mye fikling, for eksempel når man skal flytte en stolpe. Nå kan man bare gå inn og endre tallene, så oppdaterer alt seg. Hvis man flytter på en mast tre meter, må det gjøres endringer mange steder. Før måtte man som nevnt gjøre dette manuelt, nå går det automatisk.

Furu forklarer at han gjorde en test en gang, der han ville sjekke hvor lang tid han brukte på å lage en eksakt replika av et kontaktledningsnett til jernbanen på 3 kilometer – i både 2D og 3D.

– Det tok en tiendedel av tiden det vanligvis tok å komme til et 80 prosent-nivå i kvalitet, og det er veldig bra, sier Furu.

bildet viser fire menn rundt et bort som ser på en skjerm med illustasjonerIllustrasjon: Railcomplete AS

– Betyr dette at prosjekter også kan bli rimeligere å gjennomføre?

– Ja, det gjør det jo. Vi ser på dette som et konkurransefortrinn for oss, på den måten at de av våre konkurrenter som bruker det har et konkurransefortrinn overfor de som ikke bruker det, rett og slett på grunn av kvaliteten. Med dette har vi god kontroll, og dataene er alltid oppdatert, sier Furu.

Noen feil og mye som er positivt

Men systemet fra RailCOMPLETE er relativt nytt. Det utvikles i samarbeid med de som bruker det, som er en form som kan skape ulike utfordringer for brukerne.

– Systemet er morsomt å jobbe med fordi det er gøy å få resultater raskt, en glede som vel er iboende i de fleste. Men det er noen frustrasjoner og utfordringer her også, så det er ikke bare gull. Men det er veldig mye som er veldig positivt, sier Furu.

– Hva tenker du at RailCOMPLETE kan bli bedre på?

– Å jobbe med dette systemet er litt annerledes enn andre systemer. Vi får muligheten til å være med veldig nært på prosessen. Det er likevel en del bugs i programvaren, som er irriterende og det kan være litt beta-preg på en del av programvaren. Vi forstår også at det er krevende for et program som skal kunne kjøres på et stort antall typer pc-er med ulik alder for eksempel. Men vi skulle gjerne vært foruten bugs-ene, sier Furu.

Han oppsummerer likevel med at man har god kontroll på objektene og data i systemet, og at det tar veldig kort tid før man har en ok kvalitet på en modell. Furu liker også brukergrensesnittet.

Would you like to receive our newsletter?