BSI Game Event

IFC Rail 4×3

Building Smart International er en organisasjon som standardiserer utvekslingfsormat for byggebransjen. I de senere årene har de utvidet spekteret fra bygninger til langstrakte prosjekter: vei, bro, tunnel og jernbane.

Railcomplete AS har siden 2020 vært fast medlem av standardiseringskomitéen for IFC Rail 4×3 Alignment With Cant. Komitéen har tatt frem krav til utveksling av linjeobjekter. Dette innebærer presise matematiske beskrivelser for horisontalgeometri, vertikalprofil og overhøydeprofil. Det er også blitt arbeidet med å definere hvordan den presise matematiske beskrivelsen skal omsettes til 3D-geometri.

Formålet er å kunne utveksle ikke bare hvordan jernbanespor ser ut i 3D, men også hvordan de er definert innvendig. På denne måten blir det mulig for en moderne IFC-viewer å vise en posisjon ikke bare som XYZ koordinater, men også som spornavn og kilometer-verdi mens man beveger seg omkring i en IFC jernbanemodell.

BSI har organisert en «gaming event» i Roma den 28 mars 2023, i forbindelse med BSI-konferansen 27-30 mars 2023. Formålet er å signalisere til verden at IFC Rail 4×3 er klar til bruk.

Seks programvareprodusenter stiller opp

Det er seks programvareprodusenter som har stilt sine produkter til rådighet, deriblant de tre norske Railcomplete (editoren RailCOMPLETE®), Novapoint Norway (editor en Novapoint®) og Catenda (BIM collaboration tool).

Tool typeOrganisationTool for the gameType
Authoring
(editor)
ACCA usBIM Infra Desktop
Autodesk  Civil3D 2023.2 with IFC4.3 update Desktop
RailCOMPLETE RailCOMPLETE with IFC Rail 4×3 alphaDesktop
SierraSoft SierraSoft Rails Desktop
Sogelink Georail Desktop
Trimble Trimble Quadri & Novapoint Railway Desktop
Validator
or
Viewer
ACCAusBIM.idsWeb
buildingSMART bSI Validation Service   Web
Catenda Catenda HubWeb
ODA Open IFC Viewer Desktop
RDF Geometrical check + IFC validation Desktop
The Hard Code IDS checker + editor, IFC checkerWeb

Seks deltagerlag

Deltagere fra mange europeiske jernbaneforvaltninger, samt fra noen enkelt-bedrifter, har meldt seg på.

Seks lag blir satt sammen slik at hvert lag får en jevn sammensetning av erfarne og mindre erfarne brukere. Deretter vil verktøyene ved loddtrekning tilordnes de enkelte lagene. Lagene får en kort introduksjon av «sin» verktøyleverandør.

Oppgavebeskrivelsen – Challenge STN01 – Station 01

Til den fastsatte opppgaven får lagene tre timer på seg til å lage en enkel jernbanemodell, skrive den ut i IFC Rail 4×3 format, validere IFC-filen, og til sist vise den i en IFC viewer.

Oppgaven består i å lage et jernbanespor i horisontalplanet og i vertikalplanet, med varierende overhøyde, og der det settes inn to lys-signaler langs sporet. Sporets kilometerangivelser skal defineres korrekt, og lys-signalene skal plasseres på de angitte kilometer-verdiene.

IFC-filen som skal produseres skal inneholde disse elementene:

  • Verktøy identifikasjon / verktøyprodusent identifikasjon.
  • Prosjektmedarbeider / firma identifikasjon.
  • Prosjektnavn og versjon.
  •  
  • Matematisk beskrivelse av sporlinjen i horisontalgeometri, vertikalprofil og overhøyde.
  • Matematisk beskrivelse av plassering langs sporet for de to lys-signalene, med nærmere angitt side- og høydeforskyving i forhold til sporlinjen.
  • 3D-versjon av modellens innhold. Lys-signalenes utseender blir diktert av arrangementskomitéen, mens det er opp til hver utstyrsleverandør å «utbrodere» hvordan sporet ser ut i 3D.

 

Figur 1: RailCOMPLETE kombinerer Business logic (matematisk formulering) og 3D-geometri i én og samme editor

Figur 2: Alignment Manager brukergrensesnitt i RailCOMPLETE – Horisontalgeometri

Figur 3: Alignment Manager brukergrensesnitt i RailCOMPLETE – Vertikalprofil

Figur 4: Alignment Manager brukergrensesnitt i RailCOMPLETE – Overhøyde (Cant)

Og vinneren er…

Dommerpanelet vil bedømme innsats og resultat ut ifra det enkelt lags forutsetninger og det enkelte verktøys modenhet. Dommerpanelet vil kontrollere at de påkrevde elementene i IFC-filen er til stede, med korrekte / fornuftige verdier.

Det venter ære og berømmelse til laget som utpekes som vinner – men hovedvinneren er selve prosessen: Vi gjør sammen en demonstrasjon av at IFC Rail 4×3 omsider har kommet ut av dvalen og er blitt til en realitet.

Veien videre – Model View Definition

IFC er et svært rikt språk og har derfor mange ulike måter å uttrykke det samme konseptet på. For å sikre at ulike verktøyprodusenter forstår IFC-formuleringer på samme måte, slik at datautveksling mellom dem ikke gir tap av informasjon, så arbeides det for tiden med såkalte MVD: Model View Definition. Dette er et regelsett som avsender og mottager skal benytte når IFC-filer lages og når IFC-filer kontrolleres. En gitt jernbaneforvaltning, for eksempel franske SNCF, vil publisere sin egen MVD, som angir alle forventninger og tolkninger som de legger til grunn for IFC datautveksling for sitt franske jernbanenett. Dette vil sikre konsistens over tid mellom dataverktøy.

Se også…

https://www.buildingsmart.org/
https://www.buildingsmart.org/standards/rooms/railway/ticket-to-openbim/
Rome Game Event Tool Providers
https://technical.buildingsmart.org/standards/ifc/ifc-schema-specifications/

Would you like to receive our newsletter?